Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Nároky zaměstnanců při práci na home office

11. 10. 2018

Home office neboli práce z domu je jedním z nejžádanějších benefitů. Zaměstnanci si mohou trochu přispat a ušetří náklady na jízdné nebo stravu. Má tedy práce z domu i nějaké nevýhody? A jak na ni nahlíží zákoník práce?

Pracovní doba na home office

Základním pravidlem home office je, že zaměstnanec nemusí dodržovat klasickou pracovní dobu. Jeho úkolem je splnit přidělenou práci, ale pracovat může podle svých časových možností. Pravdou však zůstává, že zaměstnavatelé očekávají, že zaměstnanci budou v rámci standardní pracovní doby “na drátě”, případně připojeni k online platformě, podle které by si mohli zkontrolovat, že zaměstnanec skutečně pracuje. Většinou jsou však takto hlídáni zaměstnanci, kteří jsou placeni od hodiny a nikoli od úkolu.

Zaměstnancům pracujícím z domu nenáleží žádné odměny ani náhrady mzdy za práci přesčas nebo ve svátek. Naopak má nárok na odměnu za práci v noci (od 22 do 6 hodin) a o víkendu. V těchto případech příplatek činí minimálně 10 % z průměrného měsíčního výdělku. Zaměstnanec má také nárok na náhradní volno v případě událostí jako je svatba, pohřeb apod.

Náklady na práci z domova

Pokud má zaměstnanec s prací z domu nějaké náklady, má nárok na jejich proplacení. Jedná se zejména o náklady na elektřinu, internet, tisk nebo telefon využívaný k pracovním účelům. Zaměstnanec se může se zaměstnavatelem písemně dohodnout na proplacení těchto výdajů měsíčním paušálem. Pokud zaměstnanec nemá vlastní vybavení potřebné k výkonu práce, musí mu je zaměstnavatel obstarat. V těchto případech je třeba písemně sjednat, v jakém rozsahu může zaměstnanec vybavení užívat k osobním potřebě.

Zaměstnanci za práci z domu samozřejmě náleží mzda a to v takové výši, která je ujednána v pracovní smlouvě. Mzda může být nastavena hodinově, paušálně nebo úkolově. V případě, že zaměstnanec pracuje z domu jen občas, náleží mu stejná odměna jako za práci na pracovišti.

Zvýšenou pozornost by zaměstnanec i zaměstnavatel měli věnovat ochraně vyměňovaných dat.

Práce z domova je pro zaměstnance pohodlnější, ale nutno říct, že od něj vyžaduje notnou dávku zodpovědnosti a sebekontroly. V domácím prostředí se totiž mnohem hůře k práci přemlouvá. Čas od času tedy home office může zpestřit pracovní stereotyp, dlouhodobě ovšem vyžaduje kázeň a vytvoření klidného pracovního koutu v rámci domova.

Kromě práce z domova je zvýšená poptávka také po částečných úvazcích

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o