Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Stravné musíte dostat vždy, stravenky jsou benefit

27. 9. 2018

Zaměstnanec má právo se v průběhu pracovní doby najíst. Za jednu osmihodinovou pracovní směnu potřebuje minimálně jedno hlavní jídlo. Při práci na pracovišti musí mít zaměstnavatelem umožněné stravování. Pro respektování zákona to však znamená, že musí mít možnost se v průběhu přestávky najíst ve stravovacím zařízení nebo na pracovišti na místě tomu určeném. Pokud je však zaměstnanec na pracovní cestě, která trvá aspoň 5 hodin, má nárok na proplacení jídla formou stravného. Stravné je totiž ze zákona povinné, příspěvek na stravování je jen zaměstnaneckým benefitem.

Zákonný rámec stravného

Stravné je jedním z náhrad, na které má zaměstnanec nárok na služební cestě. Případně může dostat také náhradu za náklady na ubytování, dopravu, parkování apod. Tuzemské stravné je podle délky služební cesty rozděleno do tří kategorií a jeho výše je dána vyhláškou. Zatímco v soukromém sektoru je dáno pouze minimum, ve státním je stanovena minimální i maximální hranice. “V soukromém sektoru je určena pouze minimální hranice stravného. Pokud by však byla vyšší než je maximum ve státním sektoru, bude rozdíl součástí mzdy a bude také zdaněn,” upozorňuje Jan Vaněk z účetní firmy Tigra.

Příspěvek na stravování jako zaměstnanecká výhoda

V době, kdy rozsah zaměstnaneckých výhod mnohdy převažuje v důležitosti výši platu, narůstá příspěvek na stravování na významu. Zaměstnanci stále častěji žádají o stravenky nebo dotované jídlo ve firemní kantýně. Příspěvek na stravování je ekonomicky výhodný pro zaměstnance i zaměstnavatele, pokud dodrží maximální částku příspěvku ovlivněnou vyhláškou MPSV.

Podle této vyhlášky je v roce 2018 stravné 93 Kč. Maximální uznatelný příspěvek na jedno jídlo zaměstnance je 70 % z této částky, tedy 65,10 Kč. Aby plně využil daňové uznatelnosti příspěvku, přispěje zaměstnanci částkou 65,10 Kč, tedy maximálně 55 % z celkové hodnoty stravenky. Optimální hodnota stravenky je tedy pro rok 2018 118 Kč.

Firma může mít vlastní restauraci

Mezi příspěvky na stravování jsou nejoblíbenější poukázky, které mohou zaměstnanci uplatnit v restauracích nebo obchodech. Firma však může zřídit vlastní kantýnu, kterou provozuje sama nebo pomocí zprostředkovatele.

“V případě, že zaměstnavatel provozuje vlastní kantýnu, patří do uznaných nákladů spotřeba energií, údržba a oprava stravovacího zařízení, výdaje na nakoupení drobného hmotného majetku, vytištění a prodej stravenek nebo mzdy personálu kantýny. Výdaje na potraviny však uznatelné nejsou, jejich úhrada je buď na zaměstnanci nebo financována z fondu kulturních a sociálních potřeb,” upřesňuje Vaněk.

Pokud je jídlo do kantýny dováženo zprostředkovatelem, financování jídla je rozděleno stejně jako u stravenek.

Buď stravné nebo stravenka

V případě, že zaměstnavatel poskytuje příspěvek na stravování, zaměstnanci na něj vznikne nárok při odpracování tří hodin v rámci jedné pracovní směny. Nárok na stravné vzniká, pokud pracovní cesta trvala aspoň pět hodin. Zaměstnavatel nemůže z legislativních důvodů zaměstnanci místo stravného dát stravenku. V některých případech je ovšem možné, že zaměstnanec získá nárok na obojí. “Pokud zaměstnanec odjede na služební cestu až po odpracování více než tří hodin na pravidelném pracovišti, má nárok také na příspěvek na stravování,” upřesňuje Vaněk. Zároveň, pokud pracovní doba kratší než pět hodin probíhá v době oběda, má zaměstnanec nárok na stravné, protože přichází o možnost stravování s finančním příspěvkem.

Do pracovní směny se nepčítá pauza na jídlo, která je až na výjimky neplacená. 

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o