Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Přehled placeného a neplaceného volna

13. 8. 2018

Součástí každodenního života jsou předvídatelné i méně předvídatelné životní změny. Mezi ně patří například úmrtí v rodině, stěhování nebo narození dítěte. Aby se zaměstnanci mohli výše uvedených událostí zúčastnit, potřebují volno. V některých případech mají nárok na volno placené, v některých na neplacené.

Volno v případě narození dítěte

V okamžicích narození dítěte je přítomnost otce dítěte nesmírně důležitá. Zároveň patří mezi události, které nejdou naplánovat. Je pravděpodobné, že tatínci budou potřebovat volno v práci. Po dobu převozu manželky (i družky) do nemocnice a zpět náleží otci placené volno. Pokud se chce účastnit porodu, má po dobu nezbytně nutnou nárok na neplacené volno.

Úmrtí v rodině

Stejně nepředpokládanou událostí je úmrtí v rodině. Kolik pracovního volna zaměstnanci náleží, záleží na rodinné vazbě.

  1. Manželé, druzi a děti mají nárok na 2 dny na zařizování a jeden den na účast na pohřbu.
  2. 1 den na účast na pohřbu mají - rodiče, sourozenci, rodiče manžela, sourozenci manžela, manželé sourozenců, manželé dětí. Jeden den volna mají tito zaměstnanci navíc, pokud pohřeb zařizují.
  3. Nezbytně nutnou dobu maximálně jeden den mají - prarodiče, vnuci, prarodiče manžela. Jeden den volna mají tito zaměstnanci navíc, pokud pohřeb zařizují.

Doprovod k lékaři

Manželé, děti, rodiče a rodiče manžela mají nárok na jeden den placeného volna v případě doprovodu rodinného příslušníka do nemocnice v případě náhlého úrazu i na předem stanovené vyšetření, pokud nebylo možné jej přesunout mimo pracovní dobu. Ostatní rodinní příslušníci mají nárok na neplacené volno.

Jeden rodinný příslušník má také nárok na placené volno na doprovod postiženého dítěte do školy. Maximálně však 6 dní v kalendářním roce. V dalších dnech mají nárok na volno po nezbytně nutnou dobu bez náhrady mzdy.

Volno na stěhování

Pokud se zaměstnanec stěhuje, má nárok nejvýše na dva dny neplaceného volna. Pokud je stěhování v zájmu zaměstnavatele, má nárok na volno placené.

Hledání nového zaměstnání

Zaměstnanec má také nárok na půlden neplaceného volna týdně v průběhu výpovědní lhůty, na hledání nového zaměstnání.

Zákon stanovuje minimální nárok na pracovní volno. Zaměstnanec se nemůže delšího volna domáhat, ale zaměstnavatel mu ho může poskytnout.

Přečtěte si, jak je to v případě dlouhodobého neplaceného volna s platbou pojistného

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o