Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Podmínky pro rodinné podnikání na českém trhu

25. 7. 2018

Rok 2018 vyhlásila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR jako Rok rodinného podnikání. Ve světě je 80 % veškerého podnikání uskutečňováno rodinnými podniky. Přesná čísla pro český trh nejsou evidovány, ale podle odhadů je třetina českých firem rodinným podnikem. 

Vlastnosti rodinného podniku

Důvodem, proč nejsou přesná data o českých rodinných podnicích, je ten, že v současnosti není rodinné podnikání definované v české legislativě. AMSP ČR má za cíl vymezit rodinné podnikání v zákoně o obchodních korporacích. Návrh by měl definovat rodinné farmy, rodinné živnosti a rodinné obchodní společnosti. Rodinnou obchodní společnost vlastní více než z poloviny členové jedné rodiny a jeden člen této rodiny musí být statutárním orgánem. “Členové rodiny by podle tohoto návrhu měli být v přímé linii, sourozenci nebo manželé. Zároveň musí dovršit 15. rok věku,” říká Jan Vaněk z účetní firmy Tigra.

Vlastnosti rodinných podniků 

Rodinné podniky obecně patří ke společnostem se silnou firemní kulturou, jejichž zakladatelé pracují s vysokým nasazením. Dle průzkumů majitelé rodinných firem vnímají statut rodinného podnikání jako konkurenční výhodu a těší se větší důvěře obchodních partnerů. Zároveň se ale potýkají se specifickými problémy. Jedním z nich je zejména předání podniku nové generaci. Dalším problémem může být prosazování členů rodiny na důležité firemní posty, na které nemají kvalifikaci a předpoklady. To také neprospívá celkové atmosféře ve firmě.

Vlastní dítě zaměstnat můžete, manželku nikoli. 

Jak již bylo zmíněno, rodinný podnik mohou spoluvlastnit manželé, rodiče s dětmi, nebo jiní příbuzní v přímé linii. “Je však třeba být obezřetný, protože dle českého zákoníku práce, je výslovně zakázaný vznik jakéhokoli pracovněprávního vztahu mezi manželi nebo registrovanými partnery,” upozorňuje Vaněk. Problém naopak není se zaměstnáním jiných příbuzných. Dokonce pokud pracovněprávní vztah vznikl před uzavřením manželství, podle zákona v den svatby zaniká.

Situace je rozdílná, pokud jeden z manželů je společníkem nebo statutárním orgánem podniku. V tom případě totiž není pracovní poměr uzavřený mezi dvěma fyzickými osobami, ale mezi osobou fyzickou a právnickou.

Manželé mohou samozřejmě také využít institutu spolupracujících osob. Spolupracující osobou může být manžel, manželka či jiná osoba žijící s poplatníkem ve společné domácnosti. Příjmy a výdaje musí v tomto případě být rozděleny v poměru 50:50. Spolupracující osoba musí být také registrována na ČSSZ, u zdravotní pojišťovny a správce daně. “Spolupracující osoby vždy musí podat přehledy o příjmech a výdajích. Výše záloh se odvíjí od výše příjmů. Má zkrátka stejné povinnosti jako OSVČ,” uzavírá Vaněk.

A co obnáší podnikání ve vlastním domě

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o