Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Změny v evidenčních listech důchodového pojištění

11. 4. 2018

Evidenční list důchodového pojištění (ELDP) je veden u zaměstnavatele pro každého zaměstnance, kterému za daný kalendářní rok vznikla účast na důchodovém pojištění. Případně za část kalendářního roku, pokud došlo ke vzniku nebo ukončení pracovního poměru. ELDP jsou vedeny i pro zaměstnance ve starobním důchodu.

ELDP se předkládá ČSSZ vždy po závěrce mzdových listů. Listy musí ELDP dorazit nejpozději 30 dnů od 30. dubna. Pokud došlo v průběhu roku k ukončení poměru, musí se list nejpozději do 31. ledna následujícího roku. ELDP mohou být vyplněny na psacím stroji nebo elektronicky prostřednictvím aplikace ČSSZ. Pomocí aplikace je možné ELDP i odeslat.

ELDP obsahuje například identifikační údaje zaměstnavatele, údaje o zaměstnanci, dobu účasti na důchodovém pojištění nebo vyloučené doby.

Novely zákona o nemocenském pojištění ovlivní i vyplňování ELDP za loňský rok. Nově je vyloučenou dobou i doba, po kterou trvala otcovská poporodní péči. Od června 2018 bude vyloučenou dobou i doba poskytování dlouhodobé péče. Účast naopak vzniká těm, kteří jsou svědkové v soudním a správním řízení. ELDP v takovém případě zakládá soud, policie nebo správní orgán. Toto volno je z pohledu zaměstnavatele bráno jako neplacené. 

Pravidla pro poskytování dlouhodobé péče se v loňském roce změnila

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o