Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Co s přečerpanou dovolenou?

8. 3. 2018

Je možné, že zaměstnanec vyčerpá dovolenou, na kterou nemá nárok? V několika případech to opravdu možné je. Jedná se zejména o případy, kdy zaměstnanec čerpá dovolenou, na kterou mu nárok ještě nevzniknul, a pracovní poměr poté skončí. Dle zákoníku práce, je třeba náhradu mzdy, která byla zaměstnanci po dobu dovolené vyplácena, vrátit. Zaměstnavatel může náhradu ze mzdy srazit i v případě, že se zaměstnancem nepodepsal dohodu o srážce ze mzdy.

Do roku 2015 byla přečerpaná dovolená brána jako neplacené volno. Ovšem zaměstnanec byl za dny neplaceného volna povinen odvést zdravotní pojištění. Nyní se srážky za přečerpání dovolené provádí z hrubé mzdy zaměstnance. Díky tomu se sníží zdanitelný příjem i vyměřený základ pro odvody sociálního a zdravotního pojištění. Při tomto postupu ovšem musí být dodržený minimální vyměřovací základ. Pokud po srážce mzda minimálního vyměřovacího základu nedosáhne, musí zaměstnanec odvést aspoň zdravotní pojištění v minimální výši. 

Složitější situace může nastat v případě sociálního pojištění. Z náhrady ze mzdy již bylo odvedeno pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti. Na základě toho, se stanoví zaměstnancův vyměřovací základ. Pokud zaměstnanec náhradu mzdy vrátí, sníží se mu i vyměřovací základ. Řešení je poté dvojí.

  1. Zaměstnanec má nárok u zaměstnavatele ještě na jednu mzdu, ze které je možné provést srážku. Rozdíl se projeví v následujícím měsíci a nenastanou nesrovnalosti v úhrnu vyměřovacích základů.
  2. Zaměstnanec již nemá u zaměstnavatele nárok na mzdu nebo mzda nedosahuje plnění, které má vrátit. Zaměstnavatel pak musí za měsíc, ve kterém byla dovolená přečerpána, dodat opravný přehled pro OSSZ zároveň s důvodem pro podání tohoto přehledu.

Pokud zaměstnanec čerpal nějaké nemocenské dávky spočítané z původního vyměřovacího základu, ovlivní změna i tyto dávky.

Potřebujete poradit s účetnictvím?

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o