Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Doklady potřebné pro roční zúčtování daně

6. 2. 2018

V případě, že máte u zaměstnavatele podepsané Prohlášení k dani, může vám zpracovat roční zúčtování daně. Musíte ho o to ovšem do 15. února 2018 požádat. Pokud jste pracovali u více zaměstnavatelů, roční zúčtování zpracuje poslední z nich. Kromě podání žádosti, musíte zaměstnavateli (případně odpovědné osobě) donést veškerá potvrzení, která dokládají nárok na slevy a daňová zvýhodnění. Jedná se zejména o:

  • Potvrzení o nákladech spojených s umístěním dítěte do školky,
  • Potvrzení o uhrazených úrocích z úvěru na bydlení
  • Potvrzení o příspěvcích na životní pojištění
  • Potvrzení o příspěvcích na penzijní spoření
  • Rodný list dítěte, na které uplatňujete daňové zvýhodnění a potvrzení od druhého rodiče, že si tuto slevu neuplatňuje
  • Čestné prohlášení, že váš manžel či manželka neměl v uplynulém roce příjmy vyšší než 68.000 Kč ročně.
  • A další.

Pokud jste měli více zaměstnavatelů, musíte také donést Potvrzení o zdanitelných příjmech od všech předchozích zaměstnavatelů v roce 2017. Bývalý zaměstnavatel toto Potvrzení dodá do 10 dnů od podání žádosti. V případě, že roční zúčtování daně bude zpracovávat zaměstnavatel, dostanete peníze z případného přeplatku dříve, než pokud byste podávali daňové přiznání. Zaměstnavatel vám totiž přeplatek musí poslat nejpozději s výplatou za březen. Finanční správa naopak bere, že jste o přeplatek požádali v nejpozdějším termínu podání daňového přiznání – tedy 3. dubna. Od následujícího pracovního dne, tedy 4. dubna, začíná běžet třicetidenní lhůta pro vrácení přeplatku.

V určitých případech ovšem svého zaměstnance o roční zúčtování požádat nemůžete a musíte podat řádné daňové přiznání. Jedná se zejména o případy, kdy vám byla v jednom měsíci sražena víckrát zálohová daň. Nebo, pokud máte vedlejší příjmy z pronájmu nebo podnikání vyšší než 6.000 Kč ročně

Připomeňte si, na jaká daňová zvýhodnění můžete mít nárok

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o