Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Paušální daň může využít více podnikatelů

29. 1. 2018

Letos mohou využít paušální daň také podnikatelé, kteří mají příjmy i ze závislé činnosti nebo mají zaměstnance. Minimální paušální daň za zdaňovací období je 600 Kč, proto se některým drobným podnikatelům nemusí vyplatit. Přestože ji v současné době používá jen 150 lidí, může to být zajímavý způsob, jak si snížit administrativu.

Paušální daň mohou využívat podnikatelé bez společníků (s výjimkou spolupráce druhého z manželů), jejichž roční uvedené příjmy nepřesáhly ve 3 bezprostředně předcházejících zdaňovacích obdobích 5 000 000 Kč. Poplatník také nemůže být společníkem jiné společnosti. Za předchozí tři roky mu také musely plynout příjmy.

Poplatníci využivající paušální daň:

 • Nemusí vést daňovou evidenci příp. účetnictví
 • Pro účely daně z příjmů fyzických osob nemusí evidovat a prokazovat výdaje
 • Nejsou povinni podávat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob
 • Snižují riziko daňové kontroly na DPFO

Kdo by chtěl využít paušální daň ještě v roce 2018, musí o ni požádat do konce ledna. Žádost není zpoplatněna, ale musí obsahovat předpokládané příjmy a předpokládané výdaje k těmto příjmům. Předpokadané výdaje mohou být například výdaje na mzdy, na pracovní cesty, na nákup zboží nebo na nájem provozovny.

I při využívání paušální daně musí být vedena určitá evidence. Jedná se zejména o:

 • Evidenci přijatých a vydaných plateb v hotovosti
 • Záznamy pro správné zjištění daně, které si vyžádal správce daně
 • Elektronickou evidenci tržeb, pokud se na něj vztahuje

Správce daně vychází při výpočtu daně z daňových přiznání, daňových řízení nebo také z přiznání k DPH. Paušální dan musí být stanovena do 15. května.

Paušální daň se počítá následovně:

 1. Spočítá se rozdíl mezi předpokládanými příjmy a předpokládanými výdaji.
 2. Rozdíl se opraví o výdaje, u kterých odpadl právní důvod k jejich uplatnění (pokud takové výdaje jsou).
 3. Z rozdílu se také odečtou předpokládané nezdanitelné části základu daně.
 4. Ze zbývajícího rozdílu se vypočte 15% daň.
 5. Vypočtená daň se sníží o předpokládané slevy.

Minimální paušální daň je 600 Kč, tedy k případnému daňovému bonusu se nepřihlíží. Drobným podnikatelům s nízkými příjmy, kteří by měli nárok na daňový bonus nebo jejich vypočtená daň je nižší než 600 Kč, se paušální daň nevyplatí. Paušální daň je splatná do 15. prosince běžného zdaňovacího období.

Pokud skutečné příjmy budou o 15.000 Kč a více za zdaňovací období vyšší než předpokládané, musí podnikatel podat řádné daňové přiznání.

Využíváte k podnikání vůz? Nezapomeňta na přiznání k silniční dani

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o