Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Pravidla pro odchod do předčasného důchodu

5. 1. 2018

Lidé, kteří mají aspoň 35 let důchodového pojištění, mohou nastoupit do předčasného důchodu. Do této doby se počítají odpracovaná léta a náhradní doby pojištění. Náhradní dobou je myšlena péče o dítě do 4 let věku, základní vojenská služba, doba popírání invalidního důchodu 3. stupně nebo doba péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby.

Jakmile ovšem nastoupí do předčasného důchodu, dochází ke zkrácení měsíční penze, kterou pobírá po celou dobu v důchodu. Každý si pak musí spočítat, zda se mu odchod do předčasného důchodu vyplatí. Podle studie Odboru sociálního pojištění na ministerstvu práce je odchod do předčasného důchodu výhodný pro lidi s nižšími výdělky a pro ty, kteří už nemají zaměstnání. Více než dvě třetiny Čechů čekají na řádný důchodový věk. Asi 30 % nastupuje o rok dřív a jen malé procento zaměstnanců zůstává v práci i v důchodovém věku.

V září roku 2017 bylo v České republice 2,4 milionu starobních důchodců, z toho 615 tisíc odešlo do předčasného důchodu. Průměrná výše starobního důchodu byla 11.828 Kč a průměrná výše zkráceného důchodu byla 10.548 Kč. Nejdříve je možné do předčasného důchodu nastopit v 60 letech. Žádost o předčasný důchod se podává osobně na příslušné OSSZ.

Čím dříve se nastupuje do předčasného důchodu, tím vyšší jsou srážky z procentní výměry.

  • O 0,9 % za každých 90 dní za období prvních 360 kalendářních dní.
  • O 1,2 % za každých 90 dní za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne
  • O 1,5 % za každých 90 dní od 721. kalendářního dne

Výdělky v předčasném důchodu jsou omezené

Lidé pobírající předčasný důchod nesmí vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění. Nevadí tedy:

  • Zaměstnání malého rozsahu s příjmy do 2.500 Kč
  • Práce na DPP s měsíční odměnou do 10.000 Kč
  • OSVČ s příjmem nižším, než který zakládá účast na pojištění (v roce 2018 71.950 Kč)

Pokud by si předčasný důchodce před dosažením důchodového věku našel plnohodnotné zaměstnání, musí pobírání důchodu ukončit a tuto skutečnost oznámit ČSSZ do osmi dnů.

 

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o