Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Novelizace zákonů prospějí finanční situaci rodin

7. 9. 2017

Letošní a příští rok přinese řadu novel zákonů, které mohou výrazně zlepšit finanční situaci rodin s dětmi.

Novela zákona o státní sociální podpoře

Novela, kterou na konci června podepsal prezident, vejde v účinnost od ledna příštího roku. Právě ona přinese rodinám nejvíce novinek.

Vyšší daňová sleva na první dítě

Po několika letech dojde k navýšení také slevy již na první dítě. Nově bude roční sleva na první dítě 15.204 Kč, měsíčně tedy sleva naroste o 150 Kč. Zatímco slevy na druhé a třetí dítě se v posledních letech zvedaly pravidelně, sleva na první dítě zůstávala na stejné úrovni.

Čerpání rodičovského příspěvku

Rodiče budou mít nadále k dispozici 220.000 Kč. Ti s vyšším příjmem jej však budou moci vyčerpat podstatně rychleji. Maximální měsíční dávka bude odpovídat 70 % z 30násobku denního vyměřovacího základu, tedy okolo 34.000 Kč. Pokud na něj aspoň jeden rodič svými příjmy dosáhne, bude moci příspěvek vyčerpat již za šest měsíců. "Důležité je, že čerpání rodičovského příspěvku neovlivňuje dobu rodičovské dovolené. I když rodič zvolí zrychlené čerpání příspěvku, má nárok na rodičovskou dovolenou až do tří let věku nejmladšího dítěte,” upozorňuje Jan Vaněk z účetní firmy Tigra. Maximální výše rodičovského příspěvku by přibližně měla odpovídat dávce peněžité pomoci v mateřství. Zároveň rodiče vícerčat budou mít nárok na zvýšený příspěvek 330.000 Kč.

Přídavky na děti

Nárok na přídavky na děti získá více rodin. Nárok na přídavky vznikne rodině, jejíž příjmy nepřesahují 2,7násobek životního minima. U rodiny s dvěma dětmi do šesti let limitní příjmy odpovídají částce 25.515 Kč.

Zároveň se přídavky na děti zvýší. Měsíční přídavky na děti od 0 do 6 let budou 800 Kč, od 6 do 15 let na 910 Kč a pro děti od 15 do 26 let připravující se soustavně na budoucí povolání na 1000 Kč.

Novela zákona o dani z příjmů

Další novelou, která výrazně ovlivní rodinné příjmy, je novela zákona o dani z příjmu, která nastoupila v účinnost letos v červenci.

Daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě

I pro letošní rok se zvedne daňové zvýhodnění pro druhé a třetí dítě. “Na rozdíl od slevy na první dítě, zvýšené daňové zvýhodnění na další děti se poprvé použije už při zpracování mezd za červenec. Zbývající část nároku bude poplatníkovi poskytnuta v ročním zúčtování příští rok,” upřesňuje Vaněk.

Vývoj daňového zvýhodnění na druhé a další dítě.

 

za rok 2014

za rok 2015

za rok 2016

za rok 2017

Sleva na první dítě

13 404 Kč

13 404 Kč

13 404 Kč

13 404 Kč *

Sleva na druhé dítě

13 404 Kč

15 804 Kč

17 004 Kč

19 404 Kč

Sleva na třetí a každé další dítě

13 404 Kč

17 004 Kč

20 604 Kč

24 204 Kč

*Zvýšená sleva za první dítě platí až od roku 2018.

Novela zákona o nemocenském pojištění

Poslední novelou, která se projeví v rodinných financích, je novela zákona o nemocenském pojištění. Ta vejde v účinnost od ledna příštího roku.

Otcovská dovolená

Otcovská poporodní péče je nově zavedená dávka z nemocenského pojištění. Jejím účelem je posílení vazeb mezi dítětem a oběma rodiči a zapojení otce do péče o novorozence. Nárok na dávku bude mít otec dítěte (muž zapsaný na matrice jako otec dítěte) nebo náhradní otec dítěte (které nedosáhlo při převzetí 7 let), který se bude minimálně tři měsíce účastnit nemocenského pojištění.

Otcové budou mít v období šestinedělí nárok na týdenní volno, během kterého budou dostávat 70 % vyměřovacího základu svého příjmu (stejně jako ženy na mateřské). “Otcové dosud v období po porodu většinou vybírali řádnou dovolenou. Díky této dávce nepřijdou o příjem ani o řádnou dovolenou,” vysvětluje Vaněk.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat odborníky

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o