Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Zdravotní pojistné pro různé pracovníky při příjmu do 10.000 Kč

31. 7. 2017

Zdravotní pojištění na rozdíl od sociálního pojištění je povinná dávka. Podle toho, kdo práci vykonal, se však minimální pojistné může lišit.

Státní pojištěnci sami neplatí nic. Mezi státní pojištěnce, za které zdravotní pojištění hradí stát, patří mimojiné:

  • Nezaopatřené děti do 26 let
  • Poživatelé důchodů (starobní, invalidní, vdovský/vdovecký, sirotčí)
  • Příjemci rodičovského příspěvku
  • Ženy na mateřské dovolené a osoby na rodičovské dovolené
  • Uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadu práce

U státních pojištěnců pracujících na zkrácený úvazek nemusí být při výpočtu zdravotního pojištění dodržen minimální vyměřovací základ. Pokud tedy státní pojištěnci budou mít příjem 10.000 Kč, zaměstnanec zaplatí 450 Kč (4,5 % z příjmu) a zaměstnavatel odvede 900 Kč (9 % z hrubého příjmu).

Osoby bez zdanitelných příjmů musí odvést minimálně 1.485 Kč. Osobou bez zdanitelných příjmů jsou bráni všichni, kteří nejsou státní pojištěnci, zaměstnanci nebo OSVČ. Pokud tedy zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele na částečný úvazek a dostává mzdu 10.000 Kč, zaměstnavatel za něj odvede 900 Kč (9 % z hrubého příjmu), ale zaměstnanec musí odvést 585 Kč (přestože 4,5 % je 450 Kč), aby za něj bylo zaplaceno minimální zdravotní pojistné.

OSVČ, kteří vykonávají hlavní samostatnou výdělečnou činnost, musí odvést minimální zálohu 1.906 Kč.

Jak si OSVČ vypočtou zálohy na pojištění?

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o