Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Co musí OSVČ vědět o zdravotním pojištění

30. 6. 2017

Zdravotní pojištění musí být vždy zaplaceno i v případě OSVČ. Co si tedy musí pohlídat?

  1. Zaměstnanci, kteří mají výdělečnou činnost jako vedlejší příjem, neplatí měsíční zálohy.
  2. Měsíční zálohy se platí do 8. dne následujícího měsíce. Minimální záloha při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti je 1.906 Kč.
  3. Termín splatnosti nelze měnit, ani nejde některý měsíc vynechat nebo „předplatit“.
  4. OSVČ platí zdravotní pojištění ze všech příjmů. Neexistují výjimky pro nízký příjem nebo limity pro nadstandardní příjmy.
  5. Nezaplacená záloha znamená 0,05% penále z dlužného pojistného za každý den.
  6. Závazky u zdravotní pojišťovny je nutné platit v pořadí stanoveném legislativně: pokuty – přirážky k pojistnému – nedoplatky na pojistném – běžné pojistné – penále.
  7. V případě dluhů neexistuje právní nárok na splátkový kalendář. Záleží na podmínkách jednotlivých pojišťoven.
  8. Jak již bylo zmíněno, zdravotní pojištění musí být vždy zaplaceno. Minimální záloha nemůže být snížena.
  9. Penále sníženo či prominuto být může. Při podání včasné žádosti o prominutí a uhrazení veškerého dlužného pojistného.
  10. Celková výše pojistného je stejná u všech pojišťoven. V tomto aspektu si pojišťovny nemohou konkurovat. Výše pojistného závisí na tom, zda je vykonávaná činnosti hlavní nebo vedlejší a výše hrubého zisku dosažená v daném roce. 

Připomeňte si, jak se pro OSVČ vypočítají zálohy

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o