Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Nároky zaměstnanců za práci o víkendu a přesčas

28. 4. 2017

V některých zaměstnáních je práce o víkendech, ve svátek nebo přesčas samozřejmostí. Jaký mají nárok na kompenzaci?

Práce o víkendu

Za práci o víkendu má zaměstnanec nárok na 10% příplatek z průměrného výdělku. Stejná výše příplatku mu náleží i v případě práce mezi 22 a 6 hodinou, tedy většinou na tzv. noční směny. Vyplácení příplatku záleží na dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Případně může být i nižší, ale nějakou výši mít musí. Nelze jej také nahradit zaměstnaneckými benefity. Je rovněž možné stanovit měsíční paušál.

Práce ve svátek

Oproti tomu odměna za práci ve svátek je jiná. Primárně se náhrada za práci ve svátek kompenzuje náhradním volnem, které je zaměstnanci poskytnuto do tří dnů. Tato náhrada je brána jako den dovolené, za kterou náleží 100 % mzdy ve výši průměrného výdělku. Místo náhradního volna je ale také možnost kompenzace ve výši minimálně 100 % průměrného výdělku.

Pokud by zaměstnanec šel do práce o víkendu a navíc by na ten den spadal svátek, odměny se sčítají. Zaměstnanec by tedy měl nárok o 100% kompenzaci navýšenou o smluvenou odměnu za práci o víkendu.

Práce přesčas

Jako práce přesčas je chápána práce, která překonává týdenní pracovní dobu. Zároveň však se o přesčas jedná pouze tehdy, když je práce nařízená zaměstnavatelem, nebo o ní ví a souhlasí s ní. Mezi přesčasy se zároveň nepočítá dohánění restů zaviněných např. prokrastinací. Zaměstnanec nemůže napracovat více než 150 hodin ročně.

Práce přesčas nemůže být nařízena zaměstnancům pracujícím na částečný úvazek nebo rodičům dítěte mladšího než jeden rok. Každý zaměstnanec však musí být o práci přesčas informovaný předem.

Práce přesčas může být také kompenzována náhradním volnem poskytnutým maximálně do tří měsíců nebo příplatkem ve výši 25 % průměrného výdělku. Pokud je za přesčas vybráno náhradní volno, nejsou tyto hodiny započítány do limitu 150 hodin ročně.

V případě práce na dohodu výše zmíněné odměny nemusí být vypláceny. Každá hodina je totiž odečítána z maximálního limitu 300 hodin ročně.

Jaké jsou náklady zaměstnavatele na zaměstnance?

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o