Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Nejčastější chyby v přehledech pro pojišťovnu a ČSSZ

28. 3. 2017

Přestože na dodání přehledů pro zdravotní pojišťovnu a příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení je ještě měsíc, řada podnikatelů je odevzdává zároveň s daňovým přiznáním. OSVČ, které si přiznání a přehledy zpracovávají sami, v nich občas mají chyby. Toto jsou ty nejčastější.

Přehledy vůbec nepodají

Povinnost podat přehledy má každý podnikatel, který aspoň část roku vykovával samostatnou výdělečnou činnost. Musí jej tedy podat i ti podnikatelé, kteří neměli žádné příjmy. Přehled se v takovém případě odevzdává jako nulový.

Špatně vypočítané měsíce

Problém nastává u určení měsíců, kdy se jich netýkal minimální vyměřovací základ. Pro určení minimálního vyměřovacího základu se počítají jen měsíce, kdy výdělečnou činnost přerušila na celý kalendářní měsíc některá z následujících skutečností:

  • Plátcem pojistného byl i stát
  • V zaměstnání bylo odvedeno pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu platného pro zaměstnance
  • OSVČ pobírala nemocenské z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných
  • OSVČ byla osobou s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního předpisu
  • OSVČ dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplnila další podmínky pro jeho přiznání
  • OSVČ celodenně osobně a řádně pečovala alespoň o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku

Započítají zálohy, které byly zaplacené v lednu, ale vztahují se k prosinci

OSVČ především zapomínají na skutečnost, že zálohy se platí do 8. a 20. dne následujícího měsíce

Zaměňují minimální výši záloh a nulové zálohy

V druhém roce OSVČ zálohu zaplatit musí. Hradí ji ve výši na základě příjmů a výdajů (musí tedy platit zálohu alespoň v minimální výši). Oproti tomu OSVČ, které jsou zároveň zaměstnanci, se zálohy netýkají

Špatný variabilní symbol

Pro platbu záloh zdravotní pojišťovně se jako variabilní symbol udává rodné číslo, zatímco pro platbu záloh sociálce zvláštní číslo, které je podnikateli přiděleno při registraci.

Chybí přílohy

Jak u zdravotních pojišťoven, tak u ČSSZ musí podnikatelé k přehledům občas přiložit různá potvrzení. Jedná se hlavně o dokumenty, které dokládají jejich nárok na zařazení mezi státem hrazené pojištěnce a tedy to, že se jich netýká minimální vyměřovací základ.

Chybí podpis

Tradiční chyba, která doprovází podání přehledů i daňového přiznání. 

Projděte si minimální zálohy pro OSVČ na rok 2018.

 

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o