Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Založení nadačního fondu a podmínky pro přijímání a poskytování příspěvků

16.11.2016

Nadační fond vzniká dnem zápisu do nadačního rejstříku za účelem společensky nebo hospodářsky užitečným účelem. Založení nadačního fondu je jednostranným právním jednáním zakladatele a je zapotřebí zakládací listina. Zakládací listina musí obsahovat:

  • Název a sídlo nadačního fondu
  • Název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo zřizovatele
  • Vymezení účelu – Stěžejní pro pozdější přijímání a čerpání příspěvků
  • Výši, popřípadě hodnotu majetkového vkladu
  • Členy správní rady
  • Členy dozorčí rady
  • Správce vkladů
  • Podmínky pro poskytování příspěvků z nadačního fondu

Podmínky pro poskytování příspěvku má jasně stanovený každý nadační fond. Čerpání příspěvků tvoří významnou část výdajů nadačního fondu. Majetek poskytnutý nadačním fondem v souladu s jeho účelem je zároveň osvobozený od darovací daně. Stejně tak jsou od darovací daně osvobozeny příspěvky, které jsou poskytovány nadačnímu fondu a jsou v souladu s jeho účelem.

Na co si dát v účetnictví nadačního fondu pozor

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o