Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Účetnictví nadačního fondu

31. 10. 2016

Na nadace a nadační fondy se nevztahuje výjimka pro některé neziskové subjekty, které mohou vést jednoduché účetnictví. Nadace ovšem na rozdíl od nadačního fondu musí mít vždy účetní uzávěrku ověřenou auditorem. Nadační fondy jsou z této povinnosti vyjmuty, pokud

  • Úhrn celkových nákladů nebo výnosů vykazovaných nadačním fondem nepřevýší 3.000.000 Kč
  • Majetek nadačního fondu je vyšší než 3.000.000 Kč.

Výroční zpráva nadací a nadačních fondů má jinou strukturu a povinný obsah, než stanovuje zákon o účetnictví. Výroční zpráva nadace nebo nadačního fondu má obsahovat:

  • Přehled majetku a závazků nadace nebo nadačního fondu
  • Přehled o osobách, které poskytly dar v hodnotě nad 10.000 Kč, pokud dárce nepožaduje zachování anonymity
  • Přehled o použití majetku nadace nebo nadačního fondu
  • Přehled o osobách, kterým byly poskytnuty příspěvky vyšší než 10.000 Kč a zhodnocení použití příspěvku
  • Zhodnocení, zda nadace nebo nadační fond při svém hospodaření dodržuje pravidlo stanovené pro omezení nákladů souvisejících s jejich správou
  • Zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce a výrok auditora
  • Roční účetní závěrka je přílohou výroční zprávy

Výroční zpráva musí být zpracována do šesti měsíců po skončení hodnoceného období a uložena u rejstříkového soudu. Nemusí být ověřena auditorem. 

Za jakým účelem vznikají nadační fondy a co tvoří jejich majetek?

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o