Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Požádejte prominutí penále za zpoždění platby zdravotního pojištění

19.3.2014

Za zaměstnance odvádí zdravotní pojištění zaměstnavatel. Může se však stát, že své závazky je firma schopna zaplatit až po datu splatnosti. Jak je to s penále u zdravotního pojištění, které není zaplacené včas?

Zdravotní pojišťovny si čím dál lépe kontrolují a vymáhají závazky a penále. Penále naskakuje denně a činí 0,05 procent z dlužné částky, za rok vyšplhá penále k 18,25 procentům.

Pokud budete aktivně komunikovat a dodržíte zákonné lhůty pro žádosti o prominutí penále, je možné snížit nebo prominout finanční pokutu za včas nezaplacené zdravotní pojištění. Podle zákona může být penále sníženo nebo prominutou jenom v případě, když plátce nemá žádný dluh na pojistném. Finanční pokuta, která vznikla během splácení pojistného, bývá zpravidla prominuta.

V případě nejasností neváhejte kontaktovat odborníky.

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Plnění programového prohlášení - co už je rozpracované?

27. 10. 2018 Součástí programového prohlášení vlády byla například úprava DPH, změny v dani z příjmu nebo změny v systému důchodů. Jaké změny jsou již schválené, rozpracované a na kter…

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění rekordně vzrostou

23. 10. 2018 Jako každý rok dojde od ledna k úpravě minimální výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. V důsledku výrazného růstu průměrné mzdy bude toto navýšen…

Archiv novinek »

© 2021 TIGRA s.r.o