Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Rozdíl mezi motivačním a náborovým příspěvkem

26. 4. 2018

V boji o nové zaměstnance zaměstnavatelé kromě zvyšování mezd sahají také po motivačních a náborových příspěvcích. Jaký je mezi nimi rozdíl a jaká jsou pravidla pro jejich poskytování?

Motivační příspěvek

Motivační příspěvek se poskytuje žákům a studentům jako stipendium, které jim má pomoci při přípravě na budoucí povolání. Může zahrnovat také příspěvek na dopravu, ubytování nebo pořízení ochranných pomůcek. Do výše 5.000 Kč je daňově uznatelným nákladem, v případě studentů vysoké školy, dokonce 10.000 Kč. Nutné je podepsat se studentem/žákem smlouvu o přípravě na budoucí výkon povolání u zaměstnavatele. Smlouva se uzavírá dle Občanského zákoníku.

Student by po dokončení studia měl uzavřít u zaměstnavatele pracovněprávní vztah. Není však daná délka ani druh daného vztahu. V zákoně není ani upravena situace, kdyby k uzavření pracovněprávního vztahu nedojde. Mohlo by však dojít k problémům při prokazování daňových nákladů. Smlouva může studenta zavazovat k odpracování u zaměstnavatele i několika let. Může také obsahovat vyrovnání mezi studentem a zaměstnavatelem, kdyby nakonec do práce nenastoupil.

Náborový příspěvek

Náborový příspěvek je určený k získání nových zaměstnanců a jeho výše není limitována. Důležité jsou finanční možnosti zaměstnavatele. Nejčastěji jsou náborové příspěvky nabízeny zaměstnancům ve výrobě a informačních technologií. V pohraničních oblastech jsou však náborové příspěvky časté i u lékařů. Nejméně populární jsou náborové příspěvky v Praze a na Ostravsku. Oblíbené jsou naopak na Jižní Moravě, v Královehradeckém kraji a na Olomoucku.

Vyplacený náborový příspěvek je daňově uznatelným nákladem. Podléhá samozřejmě povinným odvodům a daním. Příspěvek nemusí být vyplacen jednorázově, ale i po částech. Tradičně bývá vyplácen po uplynutí zkušební doby. Podrobnosti jsou specifikovány ve smlouvě o poskytnutí náborového příspěvku. Pokud dojde k porušení podmínek sjednaných ve smlouvě, může být náborový příspěvek pokrácen. Problém nastává, pokud k porušení podmínek dojde až po vyplacení příspěvku. Ten totiž může být vyšší než sjednaná mzda. V tom případě je nutné opravit zdaňovací období, ve kterém byl příspěvek poskytnut. Jednorázové vyplacení na začátku pracovněprávního vztahu je pro zaměstnavatele nejrizikovější.

Příspěvek za doporučení zaměstnance

Zaměstnavatelé také sahají k motivačním příspěvkům pro stávající zaměstnance, pokud do firmy přivedou novou posilu. I v tomto případě je možné vyplatit příspěvek hned po nástupu nebo až po odpracování určité doby. I tento příspěvek by měl podléhat klasickým odvodům a daním.

Dalším nástrojem, jak zaměstnavatelé bojují o zaměstnance jsou příspěvky zaměstnavatelů na penzijní připojištění

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Tigra не сыграет с вами первоапрельскую шутку

Первое апреля, внушающий трепет день подачи финансовой отчетности наступил. Как в этом участвовала ваша бухгалтерская фирма? Не сыграла с вами первоапрельскую шутку? Если вы не уверены в качестве ее услуг, смените ее! Без колебаний обращайтесь в компанию Tigra, которая сочетает в себе как…

Качественное программное обеспечение – это основа

Компания Tigra использует только качественное лицензированное программное обеспечение и систему на основе облачной инфраструктуры, предоставляющие возможность онлайн-решения и доступа из любой точки. Тем не менее это решение очень безопасно, поскольку используется шифрование, подобное шифрованию в…

Archiv novinek »

© 2016 TIGRA s.r.o