Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Nadační příspěvky a daně

22. 3. 2017

Nadace a nadační fondy vznikají za veřejně prospěšným účelem. Naplňování účelu provádí formou příspěvků, peněžních či nepeněžních. Jak na tyto příspěvky pohlížet z pohledu daní?

Daň z příjmů a daň darovací

Dar ať už v peněžní či nepeněžní formě není předmětem daně z příjmů fyzických či právnických osob. V případě, že je příspěvek:

  • Přijímán k financování zařízení a humanitárních akcí v oblasti kultury, školství, vědy, výzkumu, vývoje a vzdělání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie, tělovýchovy, sportu, výchovy a ochrany dětí a mládeže a požární ochrany
  • pokud je majetek nabyt právnickými osobami, které byly zřízeny k zabezpečování těchto činností a které mají sídlo na území České republiky

je osvobozen i od daně darovací. Obdarovaný je však povinen do 30 dnů po uplynutí každého pololetí příslušného kalendářního roku podat daňové přiznání k dani darovací.

Příspěvky a DPH

V případě DPH je třeba rozlišit, či nadační příspěvek má peněžní či nepeněžní podobu. Pokud se jedná o peněžní částku, nemá na výši a účtování o DPH žádný vliv.

Pokud však má příspěvek formu materiálu, zboží či služeb zdarma nebo za zvýhodněnou cenu, je třeba vypořádat se i s DPH. Pokud dárce neuplatnil u daru odpočet daně při jejím pořízením, nepřipočítává k hodnotě daru DPH při darování, tím pádem jej nebude řešit ani příjemce daru. Pokud však dárce odpočet daně uplatnil, musí jej započítat i při darování. Pokud nadační fond není plátcem DPH, jeho příspěvky nepodléhají dani z přidané hodnoty.

Přečtěte si další specifika účetnictví nadačního fondu.

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Tigra не сыграет с вами первоапрельскую шутку

Первое апреля, внушающий трепет день подачи финансовой отчетности наступил. Как в этом участвовала ваша бухгалтерская фирма? Не сыграла с вами первоапрельскую шутку? Если вы не уверены в качестве ее услуг, смените ее! Без колебаний обращайтесь в компанию Tigra, которая сочетает в себе как…

Качественное программное обеспечение – это основа

Компания Tigra использует только качественное лицензированное программное обеспечение и систему на основе облачной инфраструктуры, предоставляющие возможность онлайн-решения и доступа из любой точки. Тем не менее это решение очень безопасно, поскольку используется шифрование, подобное шифрованию в…

Archiv novinek »

© 2016 TIGRA s.r.o