Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Stanovení podpory v nezaměstnanosti z průměrné mzdy

26. 6. 2018

Nárok na podporu v nezaměstnanosti vznikne, pokud se uchazeč o zaměstnání v předchozích dvou letech aspoň dvanáct měsíců účastnil důchodového pojištění. Byl tedy zaměstnán nebo jako OSVČ odváděl pojistné na důchodové pojištění. Místo zaměstnání je možné také započítat náhradní dobu, mezi kterou patří například péče o dítě do 4 let nebo péče o závislou osobu.

Výše náhrady v nezaměstnanosti je rovna:

  • První dva měsíce 65 % průměrného čistého výdělku (vyměřovacího základu u OSVČ)
  • Další dva měsíce 50 % z vyměřovacího základu
  • Zbylou dobu 45 % vyměřovacího základu

Zbylá doba nároku na náhradu v nezaměstnanosti závisí na věku uchazeče o zaměstnání.

  • Člověk do 50 let pobírá podporu v nezaměstnanosti dohromady maximálně 5 měsíců
  • Člověk od 50 do 55 let má podpůrčí dobu osm měsíců
  • Člověk na 55 let má podpůrčí dobu jedenáct měsíců

Mohou ovšem nastat situace, kdy je člověk bez vyměřovacího základu, přesto má nárok na podporu v nezaměstnanosti. Jedná se zejména o ty, kteří přestali pečovat o dítě do 4 let a nenašli zaměstnání. Nebo se nezaměstnaný pokoušel podnikat, ale nevydržel to dostatečně dlouhou dobu.

V tom případě se podpora v nezaměstnanosti počítá z průměrné mzdy, ovšem procentní výměra je výrazně menší.

  • Za první dva měsíce se jedná o 0,15násobek z průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího roku
  • Za další dva měsíce se jedná o 0,12násobek z tohoto základu
  • A ve zbylé době 0,11násobek z tohoto základu

V roce 2018 se násobek počítá z částky 28.761 Kč. V prvním období nezaměstnaný tedy získá 4.315 Kč, ve druhém 3.452 Kč a ve zbývající době 3.164 Kč.

Může také nastat situace, kdy výši předchozího výdělku není možné doložit. Zejména v případě likvidace firmy nebo, pokud ji postihla živelná katastrofa. V tomto případě zaměstnancům také náleží podpora v nezaměstnanosti počítaná z průměrné mzdy.

Úřad práce může vyrovnat mzdové nároky zaměstnanců, jejichž zaměstnavatelé jsou v platební neschopnosti. 

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Tigra will not play Fool's Day jokes on you

April 1st, the day of feared accounting deadlines is here. How did your accounting company handle the closing date? Did it play a Fool's Day joke on you? If you are not sure about its services, change it! Do not hesitate to contact Tigra, a company that connects serious approach and more than 20…

Custom Solutions Tailored to Our Clients' Needs

Tigra always tries to fully respect its client's wishes, requirements and customs. Together, we can find a solution that will be precisely tailored to the needs of your company - from book keeping, which will be fully in our competence, to book keeping at our client's site. Let Tigra tailor a…

Archiv novinek »

© 2016 TIGRA s.r.o