Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Rozdíl mezi motivačním a náborovým příspěvkem

26. 4. 2018

V boji o nové zaměstnance zaměstnavatelé kromě zvyšování mezd sahají také po motivačních a náborových příspěvcích. Jaký je mezi nimi rozdíl a jaká jsou pravidla pro jejich poskytování?

Motivační příspěvek

Motivační příspěvek se poskytuje žákům a studentům jako stipendium, které jim má pomoci při přípravě na budoucí povolání. Může zahrnovat také příspěvek na dopravu, ubytování nebo pořízení ochranných pomůcek. Do výše 5.000 Kč je daňově uznatelným nákladem, v případě studentů vysoké školy, dokonce 10.000 Kč. Nutné je podepsat se studentem/žákem smlouvu o přípravě na budoucí výkon povolání u zaměstnavatele. Smlouva se uzavírá dle Občanského zákoníku.

Student by po dokončení studia měl uzavřít u zaměstnavatele pracovněprávní vztah. Není však daná délka ani druh daného vztahu. V zákoně není ani upravena situace, kdyby k uzavření pracovněprávního vztahu nedojde. Mohlo by však dojít k problémům při prokazování daňových nákladů. Smlouva může studenta zavazovat k odpracování u zaměstnavatele i několika let. Může také obsahovat vyrovnání mezi studentem a zaměstnavatelem, kdyby nakonec do práce nenastoupil.

Náborový příspěvek

Náborový příspěvek je určený k získání nových zaměstnanců a jeho výše není limitována. Důležité jsou finanční možnosti zaměstnavatele. Nejčastěji jsou náborové příspěvky nabízeny zaměstnancům ve výrobě a informačních technologií. V pohraničních oblastech jsou však náborové příspěvky časté i u lékařů. Nejméně populární jsou náborové příspěvky v Praze a na Ostravsku. Oblíbené jsou naopak na Jižní Moravě, v Královehradeckém kraji a na Olomoucku.

Vyplacený náborový příspěvek je daňově uznatelným nákladem. Podléhá samozřejmě povinným odvodům a daním. Příspěvek nemusí být vyplacen jednorázově, ale i po částech. Tradičně bývá vyplácen po uplynutí zkušební doby. Podrobnosti jsou specifikovány ve smlouvě o poskytnutí náborového příspěvku. Pokud dojde k porušení podmínek sjednaných ve smlouvě, může být náborový příspěvek pokrácen. Problém nastává, pokud k porušení podmínek dojde až po vyplacení příspěvku. Ten totiž může být vyšší než sjednaná mzda. V tom případě je nutné opravit zdaňovací období, ve kterém byl příspěvek poskytnut. Jednorázové vyplacení na začátku pracovněprávního vztahu je pro zaměstnavatele nejrizikovější.

Příspěvek za doporučení zaměstnance

Zaměstnavatelé také sahají k motivačním příspěvkům pro stávající zaměstnance, pokud do firmy přivedou novou posilu. I v tomto případě je možné vyplatit příspěvek hned po nástupu nebo až po odpracování určité doby. I tento příspěvek by měl podléhat klasickým odvodům a daním.

Dalším nástrojem, jak zaměstnavatelé bojují o zaměstnance jsou příspěvky zaměstnavatelů na penzijní připojištění

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Tigra will not play Fool's Day jokes on you

April 1st, the day of feared accounting deadlines is here. How did your accounting company handle the closing date? Did it play a Fool's Day joke on you? If you are not sure about its services, change it! Do not hesitate to contact Tigra, a company that connects serious approach and more than 20…

Custom Solutions Tailored to Our Clients' Needs

Tigra always tries to fully respect its client's wishes, requirements and customs. Together, we can find a solution that will be precisely tailored to the needs of your company - from book keeping, which will be fully in our competence, to book keeping at our client's site. Let Tigra tailor a…

Archiv novinek »

© 2016 TIGRA s.r.o