Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Přiznání k silniční dani 2018

12. 1. 2018

Každý, kdo v rámci podnikání využívá auto nebo provozuje velký náklaďák musí do konce ledna podat přiznání k silniční dani. Povinnost odvádět silniční daň má každý, bez ohledu, zda je vozidlo zahrnuto v obchodním majetku nebo zda uplatňuje paušální výdaje. Pokud podnikateli vznikne povinnost platit silniční daň, musí se k této povinnosti přihlásit. A to nejpozději k nejbližšímu termínu splatnosti daně. Přiznání je povinné podat, i pokud je vozidlo od daně osvobozené a daň se z něj platit nemusí.

Předmětem silniční daně jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná v Česku. Silniční daň se platí za každý měsíc, ve kterém bylo auto používáno k podnikání. Neplatí se za ty měsíce, kdy je poznávací značka auta uložena v depositu. Plátcem silniční daně je provozovatel auta zapsaný v technickém průkaze. Pokud ale zaměstnavatel proplácí zaměstnanci náhrady za jízdu vlastním autem na služební cestu, musí platit silniční daň i za toto auto. Za zaměstnancovo auto se může platit silniční daň buď paušálně - každý měsíc, kdy probíhaly služební cesty - nebo jednorázově (25 Kč za den).

Zálohy na silniční daň se platí čtyřikrát za rok a to:

  • 16. dubna za leden, únor, březen
  • 16. července za duben, květen, červen
  • 15. října za červenec, srpne, září
  • 17. prosince za říjen a listopad

Za prosinec se neplatí, nedoplatek se doplácí do konce ledna následujícího roku.

Daňové přiznání k silniční dani se podává na příslušném krajském finančním úřadu. Podat se může na tištěném formuláři osobně nebo poštou, elektronicky datovou schránkou nebo s ověřeným elektronickým podpisem. Uhradit silniční daň je možné poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.

Penále za pozdě podané daňové přiznání naskakuje 8. února a dosahuje 0,05 % z daně za každý den prodlení. Za pozdě zaplacenou daň naskakuje úrok z prodlení 14,5 % za rok, který se přepočítá na dny. Nabíhat začíná 7. února.

Projděte si termíny podání daňového přiznání a přehledů pro OSVČ

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Tigra will not play Fool's Day jokes on you

April 1st, the day of feared accounting deadlines is here. How did your accounting company handle the closing date? Did it play a Fool's Day joke on you? If you are not sure about its services, change it! Do not hesitate to contact Tigra, a company that connects serious approach and more than 20…

Custom Solutions Tailored to Our Clients' Needs

Tigra always tries to fully respect its client's wishes, requirements and customs. Together, we can find a solution that will be precisely tailored to the needs of your company - from book keeping, which will be fully in our competence, to book keeping at our client's site. Let Tigra tailor a…

Archiv novinek »

© 2016 TIGRA s.r.o