Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Nadační příspěvky a daně

22. 3. 2017

Nadace a nadační fondy vznikají za veřejně prospěšným účelem. Naplňování účelu provádí formou příspěvků, peněžních či nepeněžních. Jak na tyto příspěvky pohlížet z pohledu daní?

Daň z příjmů a daň darovací

Dar ať už v peněžní či nepeněžní formě není předmětem daně z příjmů fyzických či právnických osob. V případě, že je příspěvek:

  • Přijímán k financování zařízení a humanitárních akcí v oblasti kultury, školství, vědy, výzkumu, vývoje a vzdělání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie, tělovýchovy, sportu, výchovy a ochrany dětí a mládeže a požární ochrany
  • pokud je majetek nabyt právnickými osobami, které byly zřízeny k zabezpečování těchto činností a které mají sídlo na území České republiky

je osvobozen i od daně darovací. Obdarovaný je však povinen do 30 dnů po uplynutí každého pololetí příslušného kalendářního roku podat daňové přiznání k dani darovací.

Příspěvky a DPH

V případě DPH je třeba rozlišit, či nadační příspěvek má peněžní či nepeněžní podobu. Pokud se jedná o peněžní částku, nemá na výši a účtování o DPH žádný vliv.

Pokud však má příspěvek formu materiálu, zboží či služeb zdarma nebo za zvýhodněnou cenu, je třeba vypořádat se i s DPH. Pokud dárce neuplatnil u daru odpočet daně při jejím pořízením, nepřipočítává k hodnotě daru DPH při darování, tím pádem jej nebude řešit ani příjemce daru. Pokud však dárce odpočet daně uplatnil, musí jej započítat i při darování. Pokud nadační fond není plátcem DPH, jeho příspěvky nepodléhají dani z přidané hodnoty.

Přečtěte si další specifika účetnictví nadačního fondu.

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

Maßgeschneiderte Lösung für Kunden

Die Gesellschaft Tigra bemüht sich immer, die Kundenwünsche und Anforderungen sowie ihre Gewohnheiten zu berücksichtigen. Zusammen können wir also eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre Gesellschaft ausdenken – von der Buchhaltung, die voll in unserer…

Hochwertige Software - Grundlage

Die Gesellschaft Tigra benutzt nur hochwertige und lizenzierte Software und System mit Cloud, so dass alles online gelöst wird und überall zugänglich ist. Diese Lösung ist trotzdem sehr sicher, weil es dabei eine ähnliche Verschlüsselung wie bei Banksystemen genutzt…

Archiv novinek »

© 2016 TIGRA s.r.o