Tigra - účetnictví, personal outsource, software
účetnictví a daňové poradenství účetnictví a daňové poradenství
personal outsourcing personal outsourcing
vývoj software vývoj software

Podejte daňové přiznání do 10. dubna bez sankcí

6. 4. 2018

Přestože řádný termín pro podání daňového přiznání pominul 3. dubna, opozdilci mají ještě několik dní. Pokud daňové přiznání na finanční úřad doputuje do 10. dubna, nemusí platit žádné sankce. Ze zákona je totiž stanovena ochranná lhůta 5 pracovních dní, během kterých jsou finanční úřady benevolentní.

Pokud by však ani do 10. dubna daňové přiznání nebylo podané, naskakují opozdilcům penále. Sankce jsou 0,05 % ze zaplacené daně, případně 0,01 % z daňové ztráty. Maximální sankce je 5 % ze zaplacené daně nebo 300.000 Kč. Minimální pokuta je naopak 500 Kč.

Sankce hrozí i za nezaplacení vypočtené daně. Úrok z prodlení naskakuje 10. dubna a jeho aktuální výše je 14,75 % za rok. Úrok je tvořený aktuální repo sazbou České národní banky navýšenou o 14 procentních bodů.

Naopak někteří mají na podání daňového přiznání ještě dostatek času. Pokud využívají služby daňového poradce, platí pro ně jako poslední termín podání 2. července. Aby však daňový poradce přiznání za subjekt mohl podat, musela k finančnímu úřadu dorazit do 3. dubna příslušná plná moc.

V řádném termínu bylo podáno 1,9 milionu daňových přiznání, z toho 1,63 milionu od fyzických osob a 260 tisíc od právnických osob. V poslední den řádného termínu, tedy 3. dubna přijala finanční správa 160 tisíc přiznání. Elektronické podání využilo 90 % právnických osob a 16 % fyzických osob. Čísla ovlivnil fakt, že majitelé datové schránky mají povinnost podat daňové přiznání elektronicky.

Dali jste si pozor na nejčastější chyby v daňovém přiznání

« zpět

RYCHLÝ KONTAKT:

NOVINKY:

OECD Česku radí zvýšit nepřímé daně

16. 7. 2018 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj dala České republice doporučení, pro zlepšení hospodářského vývoje. Ze zprávy OECD vyplývá, že se Česko potýká se stárnut…

Za prohřešky vůči EET již byly uděleny pokuty za téměř 100 milionů korun

12. 7. 2018 V červnu padla dosud nejvyšší pokuta za porušení povinností ohledně elektronické evidence tržeb. Pražskému podnikateli v oboru gastronomie byla udělena pokuta ve výši 270.000 Kč za vydávání…

Archiv novinek »

ZASÍLAT NEWSLETTER: